O Firmie
Oferta
Realizacje
Kontakt
Praca
O Firmie
Intellimatic Spółka z o.o. powstała w marcu 2000r.
Od momentu rozpoczęcia swojej działalności firma oferuje swoim klientom wysoki poziom usług w zakresie szeroko rozumianych instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej wraz z dostawą wszystkich materiałów i urządzeń.

Gwarantujemy najwyższy poziom rozwiązań technicznych i wykonawstwo przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Firma Intellimatic dysponuje:
  • kadrą inżynieryjno-techniczną - 9 osób
  • kadrą elektromonterów - 30 osób
  • zapleczem techniczno - socjalnym
Kierownicy robót i elektromonterzy posiadają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, co gwarantuje dobrą jakość i terminowość wykonywanych robót. Posiadają także niezbędne uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne do prowadzenia powierzonych zadań.
Ponad to nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, co umożliwia prowadzenie robót na obiektach objętych szczególną ochroną.

Informujemy również, że firma Intellimatic poza wykonawstwem robót w sferze inwestycyjnej jak i modernizacyjnej gotowa jest do współpracy na etapie:
  • przygotowania koncepcyjnego
  • projektowania
  • ofertowania

W dalszej części przedstawiamy krótką charakterystykę wykonywanych instalacji.
O Firmie Oferta Realizacje Kontakt Praca