O Firmie
Oferta
Realizacje
Kontakt
Praca
Instalacje elektryczne
Instalacje automatyki
Instalacje teletechniczne
Usługi serwisowe
Instalacje elektryczne

Wykonujemy elektroenergetyczne sieci kablowe:
 • niskiego napięcia (nn)
 • średniego napięcia (SN)
 • stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4kV
 • oświetlenia zewnętrznego

Ponad to wykonujemy szeroko rozumiane instalacje elektryczne o napięciu do 1kV, na które składają się:
 • wewnętrzne instalacje siłowe i oświetleniowe
 • elektryczne tablice rozdzielcze
 • układy rozliczania energii elektrycznej
 • baterie kondensatorów (kompensacja mocy biernej)
 • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V
 • instalacje uziemiające, odgromowe i wyrównawcze
 • instalacje zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS i agregatów prądotwórczych
 • instalacje zasilające urządzenia technologiczne
 • układy sterowania urządzeniami
 • iluminacja obiektów
Oferujemy także kompleksową obsługę w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia.

W tematyce prefabrykatów takich jak:
 • rozdzielnia nn, SN,
 • tablice rozdzielcze,
 • tablice sterownicze
wykonujemy je własnym warsztacie, bądź współpracujemy ze stałymi partnerami gwarantującymi wysoką jakość produkowanych urządzeń. W prefabrykowanych produktach stosujemy najnowocześniejsze elementy takich firm jak: Schrack, Legrand-Fael, Meller Electric, ABB, Hensel, Sarel, Schneider i innych.

 

O FirmieOfertaRealizacjeKontaktPraca