O Firmie
Oferta
Realizacje
Kontakt
Praca
Instalacje elektryczne
Instalacje automatyki
Instalacje teletechniczne
Usługi serwisowe
Usługi serwisowe
Firma przykłada coraz większe starania nie tylko przy budowie nowych obiektów, ale także przy ich remontach oraz eksploatacji i konserwacji istniejących instalacji. W związku z tym oferujemy również usługi serwisowe i modernizacyjne:
  • próby, badania i pomiary pomontażowe,
  • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
  • testy i prace rozruchowe,
  • modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w istniejących budynkach,
  • konserwacja istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  • serwis oprogramowania.
O FirmieOfertaRealizacjeKontaktPraca